Rynmet

Tym razem przygotowaliśmy materiały reklamowe dla firmy Rynmet. Oprócz katalogu powstały ulotki oraz cenniki.

Zakres prac: materiały drukowane, ulotki, katalogi, ceniki, identyfikacja wizualna, branding

Post has no taxonomies